Over ons

Onze onderneming is opgericht op 1 mei 2016 door Edwin Kamp die vanuit zijn eigen ervaring met diverse (zorg)organisaties (lokaal, regionaal en nationaal) organisatiedoelen heeft opgesteld:

  • met ervaringswerkers (GGz- en/of verslaving) bruggen bouwen tussen hulpverlening en hulpvragers,
  • directe ondersteuning geven aan hulpvragers,
  • kennis overbrengen richting onderwijs, zorginstellingen, gemeenten (sociale wijkteams) en andere relevante partijen,
  • ervaringswerkers steeds meer en beter te doen participeren in de maatschappij op diverse terreinen.

We zijn een sociale, maatschappelijke onderneming die bestaat uit personen met (enige) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, maar die volop willen participeren in de maatschappij en daarvoor hun kennis en kunde willen inzetten. We zijn een zelfstandige onderneming en dus niet gekoppeld aan een zorginstelling, zorgverlener of een andere organisatie.

We zoeken samenwerking met innoverende (zorg)organisaties die niet op traditionele leest geschoeid zijn, maar die moderne zorgopvattingen in praktijk willen brengen. In deze vernieuwende kijk op zorg staat de hulpvrager centraal, is de hulpvraag uitgangspunt en is  wijkgericht werken en participatie voor ons vanzelfsprekend.

Er is nu al samenwerking met de ‘herstelgroepnederland‘ en kijken naar samenwerking met ‘denieuweggz‘.

Met ‘Markieza‘ gaan we kijken op welke wijze we gezamenlijk kunnen optrekken en hoe we deze organisatievorm verder kunnen gaan uitdragen.